5 Tips about китайските ПЧИ You Can Use TodayЗаконно ли е да изпълнявате закони, приети от мафията за мафията? Кой е суверенът в държавата – народът или сдобилите се с власт престъпници? Законно ли е да уважавате присъди, помилващи престъпниците? Законно ли е престъпници да оправдават престъпници? Законно ли е?

Ако желаете, можете да подкрепите блога с дарение. Благодаря ви предварително!

Българите смятат себе си за тарикати – това е дума която трудно бих могъл да преведа на нашия език. Най-общо казано тарикатът е мошеник на дребно и на едро, но страхлив мошеник, плах, уплашен, постоянно озъртащ се, но все пак горд, че е мошеник.

Защо да не можете самите вие да направите такива хартийки и да ги използвате по същия начин, по който ги използват лихварите? Ако направите това, което правят лихварите вие ще бъдете хвърлен в затвора, защо тогава те не са там?

Учените от Националното географско дружество са достигнали след задълбочени изследвания до изненадващия извод, че най-древни измежду всички нации, населяващи в момента Земята, са българите. Откритията, които въпросните учени направили по-време на своите проучвания, са потресаващи. Според тях българите са построили шест от седемте чудеса на света – изключение прави само Великата китайска стена, но тя е била построена за защита от българите. Всички египетски фараони са били българи, както и Александър Македонски, Наполеон, Юлий Цезар, Ханибал, Аристотел, Сократ, Соломон и Исус Христос, а сега и Дилма Русеф.

Но да не забравяме, че това бе само едната гледна точка и да проследим действията на Люба, която се бе добрала до острова на стабилността и демокрацията – сградата на атинският парламент

Изповядвайки пред него обзелото я чувство на безпомощност пред мащабността на възложената и задача, и молейки се за чудо, което да и помогне да се справи, тя предизвика у отеца върховно състрадание. Той простря разтворената си десница над главата на Миролюба и се помоли на Бога да строи чудо и да подкрепи това крехко свое създание в богоугодната му мисия в защита на Банките и свободата на лихвите.

По тяхната логика излиза, че всеки който желае да живее човешки, да се радва на живота, да се наслаждава на свободното си време , да се отдава на размисъл и съзерцание е мерзавец. Те втълпяват, че човека е човек когато работи, но не и когато мисли. Те желаят да ви превърнат от разумно същество в служещо на системата безропотно винтче.

В България този процес е особено очеваден. При вас участието на младежите в промяната на света, която се случва по цялата земя, е доста вяло и апатично. Дори близостта на случващото се в Гърция не успява да събуди у вас плам и желание за решителни действия срещу съвременната система на управление и разпределение на благата.

За да ускорим лечението, е необходимо лечебният клип да се излъчва в най-гледаното време, както и да се повиши цената на есемеса правопропорционално на намаляването на шрифта, с който се изписва.

Те терористите не вкарват контрабандно алкохол и цигари, нито пък участват в пласирането им на дребно по градове и паланки. Те терористите дори не участват в корупционни схеми, не си строят хотели по морето и палати в Бояна, не си купуват имоти на Ривиерата и не внасят лобистки закони. Как да ги разпознаеме, та те са more info незабележими?

Честно казано, на този етап на мен България ми прилича на една стара къща с пропукани стени и течащ покрив – по-лесно е да я събориш и да построиш нова, отколкото да я поправиш, а и едно укрепване само би изместило във времето неизбежната й разруха.

Те все още робуваха на представата, че парите се печелят чрез производството на стоки и услуги за потребление, докато всъщност печалбата бе възможна единствено и само, ако хората упражняваха труд и ако за това им се плащаше по-малко, отколкото бе действителната му стойност. Парите бяха въплъщение на ограбването на труда, а капиталистите не осъзнаваха, че когато изхвърлят тези, които ограбваха, няма да има кого да грабят.

Но този техен самоотвержен устрем е безсилен пред анархията на гневната тълпа и само благодарение на своите каски и щитове, те успяват да съхранят последните остатъци от демокрацията заела се със защитата на финансовите интереси на банковия елит по целия свят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *